HMS

Helse, miljø og sikkerhet

HMS er forebyggende arbeid som skal sikre at liv, helse og trivsel er i varetatt på arbeidsplassen.

Å få kontroll og oversikt over bedriftens HMS-arbeid og, ikke minst, kunne dokumentere dette kan være en utfordring. HMS omfatter mange områder i en bedrift, og mange sliter med å vite hvor man skal begynne.

Vi hjelper deg blant annet med den vanskeligste delen av dette arbeidet. Nemlig det å komme igang. Det viktigste er å identifisere bedriftens risikoområder og sørge for at det utarbeides rutiner for disse.

Jeg hjelper deg gjerne dersom du har generelle spørsmål rundt HMS eller behøver hjelp til å komme i gang med HMS-arbeidet.

Per Olaf Riisøen, Norik

HMS-pakke

kr. 15 000,-

Rådgivning

Identifisering av risikoområder

HMS-bok

Rutiner

Kontroller og vernerunder (for Norik-kunder)

Konsulentbistand

kr. 900,-/time

Rådgivning

Identifisering av risikoområder

Utarbeiding av rutiner og prosedyrer

Årshjul

Vernerunder

Har du Norik Web?

Vi har modul for arbeidsmiljø og ferdig pakke med maler for oppfølging av HMS-arbeidet i bedriften.