Brukervilkår

Sist oppdatert: 8. august 2018.

 

Generelt

Norik sin programvare er en internettbasert tjeneste for utføring og administrasjon av internkontroll. Programvaren består av en web-applikasjon (Norik Web), en mobil-applikasjon (Norik Mobil) og for noen, en tilleggsmodul til Norik Web som heter Norik Teknisk Drift. Disse brukervilkårene gjelder for alle disse produktene og omtales heretter som «Tjenesten».

 

Informasjon om oss

Norik AS (Orgnr. 996 752 879) har hovedkontor på Aker Stadion i Molde, og avdelingskontor ved First Hotel i Drammen. Du finner mer informasjon om oss på www.norik.no.

 

Brukervilkår

Disse vilkår regulerer, sammen med de dokumenter det vises til i vilkårene, forholdet mellom oss og deg som bruker av Tjenesten. Du må derfor gjøre deg kjent med disse vilkårene før du begynner å anvende Tjenesten. Ved å bruke Tjenesten godtar du disse vilkårene, inkludert at vilkårene når som helst kan endres av oss. Vilkårene gjelder så lenge du anvender Tjenesten, og er bindende også etter at din bruk av Tjenesten har opphørt. Hvis du på noe tidspunkt ikke godtar eller klarer å overholde vilkårene har du ikke lov til å bruke Tjenesten.

Vi forbeholder oss retten til å umiddelbart sperre din brukerkonto eller på annen måte forhindre fortsatt bruk dersom disse vilkårene ikke etterleves. Brudd på vilkårene kan være straffbart og medføre erstatningsansvar.

 

Cookies

Nettsidene der Tjenesten finnes bruker såkalte cookies, som er midlertidige tekstfiler som lagres på din maskin. Disse brukes til å identifisere deg mot serveren vår slik at du kan sende og motta informasjon innenfor en og samme sesjon. De inneholder altså stort sett bare en unik tekst (GUID) som i bakgrunnen sendes fram og tilbake i kommunikasjonen med serveren. På den måten vet serveren at det er deg den kommuniserer med.

 

Personopplysninger

Når det registreres brukerkonto for deg på Tjenesten, registreres du med navn, epost, passord og telefonnummer. Du kan lese mer om hvordan vi behandler disse personvernsopplysningene på: www.norik.no/privacy/personvernerklaering.html

Brukernavn og passord

For å bruke Tjenesten vår må du registreres som bruker i systemet. Dette gjøres ofte av våre kunder eller av oss, så det passordet du får tildelt ved oppretting av brukerkontoen er ofte bare et tilfeldig valgt passord. Du bør da endre dette når du tar i bruk systemet. Dette kan du gjøre inni systemet eller via: www.norik.no/minside.

Tjenesten er delt opp slik at hver kunde av Norik har en egen database hos oss. Noen brukere har tilgang til flere databaser/kunder. Det kan typisk være en kontrollør hos en installatør, som da har tilgang til installatørens database, samt til en kunde som er så stor at de har et eget kundeforhold til Norik, og dermed har sin egen database. Dersom e-post og passord som brukes i begge databasene er like vil man både i Norik Web og i Norik Mobil kunne bytte mellom databasene etter at man har logget inn. I tilfelle brukerkontoene er ulike vil man bare komme inn på den databasen man har logget inn på, og må logge ut av systemet og inn igjen med den andre påloggingen for å nå den andre databasen.

Man kan enten endre passord for alle databaser man har tilgang til, eller bare for en enkelt. Når man har endret passord i Norik Web må man etterpå huske å oppdatere passordet i Norik Mobil, hvis man bruker app’en vår.

Brukernavn og passord er konfidensiell informasjon, og du må aldri dele dem med andre. Videre må du oppbevare disse opplysningene på en måte som hindrer at uvedkommende får tilgang til dem.

Hvis du mistenker at brukernavnet og/eller passordet ditt brukes av andre, må du melde fra til oss umiddelbart og endre passordet. Hvis vi har grunn til å tro at brukernavnet og/eller passordet har blitt delt med andre eller på andre måter er misbrukt av en uautorisert person, kan vi umiddelbart deaktivere eller stenge din tilgang til Tjenesten eller ta andre forhåndsregler for å forhindre fortsatt forbudt atferd.

Merk at disse vilkårene gjelder så lenge du bruker tjenesten og fortsatt har en konto hos oss. Hvis du ønsker å slette din brukerkonto kan du gjøre det via www.norik.no/minside.

 

Immaterielle rettigheter

Alt innhold på Tjenesten er beskyttet av norsk opphavsrettslovgivning. Alle opphavsrettigheter og andre immaterielle rettigheter i materiale og innhold som inngår i Tjenesten eies eller lisensieres av oss.

 

Kontrakt

Alle kunder av Norik har signert kontrakt med oss og det er denne kontrakten som legges til grunn for din bruk av systemet.

 

Endring av brukervilkårene

Vi kan når som helst gjøre endinger i disse Vilkårene, og vil informere om endringene ved å alltid angi når Vilkårene sist ble oppdatert i innledningen eller avslutningen av dette dokumentet. Ved vesentlige endringer i disse vilkårene vil vi i tillegg informere deg ved å legge ut tydelig informasjon om dette i Tjenesten. Ved å fortsette å bruke Tjenesten godkjenner du de endrede Vilkårene. Dersom du på noe tidspunkt ikke aksepterer eller kan etterleve brukervilkårene har du ikke anledning til å bruke Tjenesten.

 

Sikkerhet

Du må ikke prøve å omgå Våre sikkerhetssystemer eller på annen måte prøve å teste Tjenestens sikkerhet.

Du må ikke bruke tjenesten på en måte som kan skade, sette ut av funksjon, overbelaste, forhindre eller krenke andre brukeres bruk av Tjenesten. Dette inkluderer å sende eller overføre materiell som inneholder datavirus eller andre datamaskinkoder, -filer eller -programmer som er laget for å skade, forstyrre, ødelegge eller begrense funksjonaliteten på programvare, maskinvare eller utstyr som er direkte eller indirekte forbundet med Tjenesten.

Du må ikke prøve å få uautorisert tilgang til systemer, nettverk, innhold eller informasjon som utgjør Tjenesten eller de systemer Tjenesten er basert på. Du må heller ikke prøve å tilegne deg materiell eller informasjon som ikke er ment gjort tilgjengelig eller oppnåelig på Tjenesten.

Brudd på disse bestemmelsene skal alltid regnes som vesentlig brudd på disse vilkårene og betingelsene, og gir oss retten til å umiddelbart stenge tjenesten for deg og/eller gjøre tjenesten utilgjengelig for deg, eller på andre måter forhindre fortsatt forbudt atferd.

 

Kontaktopplysninger

Hvis du har spørsmål om bruken av Tjenesten eller om disse vilkårene, kan du kontakte oss på:

www.norik.no/kontakt

 

Lovvalg og jurisdiksjon

Disse bruksvilkårene og eventuelle konflikter eller krav som måtte oppstå i forbindelse med dem eller deres innhold eller fremstilling (herunder ikke-kontraktsmessige konflikter eller krav) skal styres av og tolkes i henhold til norsk lov.

Dersom det oppstår en konflikt mellom oss og brukeren, skal partene først prøve å løse konflikten i minnelighet. Hvis slik enighet ikke oppnås, her begge parter rett til å få den prøvet for norske domstoler, som skal ha ikke-eksklusiv jurisdiksjon over slike tvister.

 

Siste oppdatert: 8. august 2018.