Personvernerklæring 

 

Behandlingsansvarlig 

Denne personvernerklæringen gjelder for systemet Norik Web og mobilapplikasjonen Norik Mobil. Norik AS (org. no. 996 752 879) er behandlingsansvarlig for personopplysninger som samles inn på i Norik Web. 

 

Formålet med innhenting av personopplysninger 

Norik AS samler bare inn brukeropplysninger som er nødvendige for å kunne gi brukeren tilgang til å bruke Norik Web og Mobil, samt kunne identifisere brukere og knytte disse opp mot oppgaver i Norik Mobil. Brukeropplysninger brukes også til varsling om forestående og forfalte oppgaver som brukeren er tilknyttet i Norik Web, samt på rapporter som genereres på utførte oppgaver i systemet. 

Norik AS samler ikke inn personopplysninger som fødselsdato og personnummer, eller opplysninger om personlige betalingskort. 

 

Hvilke opplysninger behandles? 

For å kunne tildele brukertilgang til Norik Web må Norik innhente følgende personopplysninger: 

·         Navn - Brukes til å visuelt identifisere brukere på Norik Web og Mobil. Navnet vil være synlig på alle tilknyttede oppgaver for alle aktører som har tilgang til å se disse. Det kan også genereres rapporter på utførte oppgaver hvor dette vil være synlig. 

·         Epostadresse - Brukes til å autentisere en bruker ved innlogging, samt til å sende ut systemmeldinger vedrørende oppgaver brukeren er tilknyttet i systemet. 

·         Telefonnummer - Brukes i noen tilfeller som kontaktinformasjon vedrørende oppgaver brukere er tilknyttet i systemet. 

·         Passord - Nødvendig for autentisering av bruker under innlogging. 

 

Opplysningenes kilde 

Brukere registreres i systemet av en superbruker – som innhenter nødvendige opplysninger selv. Superbruker kan i mange tilfeller være en ansatt hos Norik AS. I dette tilfellet innhentes opplysningene enten direkte fra brukeren selv, eller gjennom en av brukerens forretningsmessige overordnede. 

 

Frivillighet rundt deling av opplysninger 

Blant opplysningene som Norik innhenter er det bare telefonnummer som er frivillig.  

 

Bruk av opplysninger hos tredjeparter 

Norik AS utleverer ikke opplysninger hos til tredjeparter. Unntak er – som nevnt i punktet Formålet med innhenting av personopplysninger - der det genereres rapporter om utførte oppgaver til andre tilknyttede aktører i systemet. Det vil typisk være en rapport om en kontroll en bruker har utført for en annen aktør i systemet. I dette tilfellet vil det i aller høyeste grad allerede være et etablert kundeforhold mellom brukeren og den tilknyttede aktøren. 

Ikke under noen andre omstendigheter deles personopplysninger med tredjeparter. 

 

Sletting av opplysninger 

Norik AS har interne rutiner i eget kvalitetssikringssystem rundt sletting av personopplysninger. Om du ønsker sletting av dine brukeropplysninger kontakt oss. Kontaktinformasjon finner du nederst i denne erklæringen. 

 

Den registrertes rettigheter 

Som bruker av Norik Web og Mobil har du rett til å kreve innsyn i personopplysningene som vi behandler om deg og hvordan de behandles. Du kan også kreve retting, sletting og begrensninger i behandlingen av personopplysninger i henhold til personopplysningsloven. 

Hvor behandlingen av personopplysninger er basert på samtykke, kan du til enhver tid trekke samtykket tilbake. 

Dersom du mener at Norik AS ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven, har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten. Dette gjøres ved å sende klage til Datatilsynet, kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no. 

 

Sikring av opplysninger 

Opplysningene ligger lagret på dedikert server hos Syse, som er er ISO 9001:2008-sertifisert. 

 

Kontaktinformasjon 

 

Telefon 41 50 31 70 

post@norik.no 

 

Norik AS 

Aker Stadion, inng. 7 
Julsundveien 14 
6412 Molde