Over 15 år i bransjen

Med gunnmur i HMS og kvalitetsarbeid, flere tiårs erfaring fra elektrobransjen og bred og dyp kunnskap innenfor utvikling av programvare.

Vi har internkontroll i blodet

Da Norik ble startet i 2002 var det med et sterkt ønske om å gjøre internkontroll enkelt og tilgjengelig. Med internkontroll og forskriftene fra elektrobransjen i blodet kan du være trygg på at Norik Web oppfyller alle krav myndighetene stiller til internkontroll - både som kontrollør og eiendomsforvalter.

Kontroll på alt

Internkontroll er det grunnleggende prinsippet for systematisk arbeid med helse, miljø og sikkerhet.

Vil du vite mer om hva Norik kan gjøre for deg?

Velg ditt område og finn ut hvilke fordeler du får ved å bruke Norik Web.